messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.
วันที่ 23 เมษายน2567 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นำโดยนายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...[14 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/กรรมการและเลขานุมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...[22 เมษายน 2567]
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2567 นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...[19 มีนาคม 2567]
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...[16 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...[16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30น. นายสามารถ นนทะศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ออกเวทีประชาคม...[13 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...[18 มกราคม 2567]
วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09:00 ???????? นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...[13 มกราคม 2567]
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มอบหมายให้นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล...[29 ธันวาคม 2566]
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ได้ดำเนินโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุในการแก้ปัญหาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด...[25 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 99 รายการ)