messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางสี่แยกบ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด-สะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานเสริมผิมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอน้ำเกลี้ยงคัพ" ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทประชาชนชาย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง (ชั้น 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประชาสัมพันธ์ตารางการออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด พร้อมเอกสารแนบ ระเบียบ/กติกาวิธีการละเล่นวิธีพื้นบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตองปิด เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุมบาลตองปิด ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเยาวชน / ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การขายทอดตลาดซากวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (ผู้ป่วยติดเตียง) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 187 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10