องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นางสาวนิตยาภรณ์ โพธิ์พุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิตยาภรณ์ โพธิ์พุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาว มธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาว มธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงเดช สิงห์เงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเกรียงเดช สิงห์เงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส.อ.​ วรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
ส.อ.​ วรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัตนวรรณ ศรีกระหวัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรัตนวรรณ ศรีกระหวัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผช.จพง.เกษตร
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผช.จพง.เกษตร
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
นายณัฐวัตร ลัดโท
คนงานทั่วไป
นายณัฐวัตร ลัดโท
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58