องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.สใบทิพย์ แก้ววงษา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.สใบทิพย์ แก้ววงษา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
พนักงานทั่วไป
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
พนักงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40