องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์หน่วยงาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
1. ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ น้ำเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางห่างจากอำเภอน้ำเกลี้ยง ประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ระยะห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25 กิโลเมตร 2. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีพื้นที่ประมาณ 34.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 21,750 ไร่ 3. ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทาและลำห้วยกระเดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 4. อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลจาน และตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ภาพ

บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133