องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
account_box คณะผู้บริหาร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
(ปฏิบัติหน้าทที่นายกองค์การบนิหารส่วนตำบลตองปิด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
(ปฏิบัติหน้าทที่นายกองค์การบนิหารส่วนตำบลตองปิด)
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพนิดา ธนะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา ธนะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54