องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
account_box ทำเนียบกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครู
นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครู
นางครองทรัพย์ สุขศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางครองทรัพย์ สุขศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริพร พลแสน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริพร พลแสน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125