messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1