องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลตองปิด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82