ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง