ชื่อเรื่อง : #ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการออกข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ควบคุมการสอบ ตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักงานการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : zsk37HVWed33608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KVBJlmEWed33627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VFZabMjWed33635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้