ชื่อเรื่อง : #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : nOe58zMWed30059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้