องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 25 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกสามารถ นนทะศรีมอบน้ำดื่ม ในกิจกรรม Big Cleaning Day ของกลุ่มชมรมจิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางน้อย หมู่ที่2
ผู้โพส : admin