messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2567 นายสามารถ นนทะศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธวัต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเวทีประชาคมหมู่บ้าน เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางสี่แยกบ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตำบลตองปิด - สะพานบ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านลุมพุก ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้โพส : admin