^Back To Top

logo


นายวรวิทย์  บุญรักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลตองปิด

(ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ อบต.ของเรา

334958
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
282
237
1258
331656
6100
8304
334958

Your IP: 34.239.170.169
Server Time: 2021-06-23 22:44:46

ข้อมูลชุมชน และประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

 

ข้อมูลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2559


  1) จำนวนหมู่บ้านมี  14  หมู่บ้าน   จำนวนหลังคาเรือน  1,592  หลังคาเรือน

  2) จำนวนประชากรทั้งหมด 7,130 คน ชาย 3,586  คน หญิง 3,544 คน  รายละเอียดดังนี้

 

ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2559


หมูที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านตองปิด

451

468

919

212

นายอัมพร  สมวงศ์

ผญบ.

2

บ้านยางน้อย

203

208

411

106

นายดาวเด่น จันทร์เกษ

ผญบ.

3

บ้านงิ้ว

198

204

402

96

นายสุวรรณ  พงษ์พิลา

ผญบ.

4

บ้านบาก

185

153

338

73

นายทิวา  ดีบ้ง

ผญ.บ.

5

บ้านลุมพุก

372

380

750

179

นายวิทยา  ศิริบูรณ์

ผญบ.

6

บ้านสวนกล้วย

355

333

688

154

นายสำรวย  อนันต์

ผญบ.

7

บ้านบัวระรมย์

475

472

947

199

นางสวรรยา  หลวงเดช

ผญบ.

8

บ้านกะวัน

311

271

582

125

นายเลื่อน  ศิรินัย

ผญบ.

9

บ้านคูวงศ์

187

173

360

77

นายธงชัย   เหล่าแค

ผญบ.

10

บ้านโนนตำแย

127

122

249

51

นายแหนง  เปล่งสุข

ผญบ.

11

บ้านบอน

85

90

175

46

นายเสวียน  ยาเคน

ผญบ.

12

บ้านมิตรเจริญ

128

134

262

59

นายอุดม  ป้องกัน

กำนัน

13

บ้านโนนหิน

265

277

542

115

นายไพรงาม อินธิเดช

ผญบ.

14

บ้านหนองสิม

244

259

503

100

นายไทยอุดม  ราษี

ผญบ.

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


- ประชากรในตำบลตองปิด  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม  โดยการทำนาเป็นหลัก  ทำนาปีละ  1  ครั้ง  โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ร้อยละ  15  ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป
 
 
- การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครอบครัว  เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตตำบลตองปิด เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว เลื้ยงโคพื้นเมือง โคนม เลี้ยงสุกรลูกผสม เลี้ยงไก่พื้นเมือง  
 

 
http://www.thaitambon.com/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.dla.go.th/
Copyrigcht © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ