^Back To Top

logo


นายวรวิทย์  บุญรักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลตองปิด

(ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ อบต.ของเรา

334910
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
234
237
1210
331656
6052
8304
334910

Your IP: 34.239.170.169
Server Time: 2021-06-23 21:28:51

 

ทำเนียบสำนักปลัด อบต.ตองปิด

นายวรวิทย์  บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด

างสาวนิตยาภรณ์  โพธิ์พุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาว มธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเกรียงเดช สิงห์เงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ส.อ.​ วรเทพ​  จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน

นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนวรรณ ศรีกระหวัน
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผช.จพง.เกษตร

นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผช.จพง.สาธารณสุข

นางสาวเมธมาศ  ธนิตสุขการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง

นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์

นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง

นายณัฐวัตร ลัดโท
คนงานทั่วไป

 

 

 
 
 
http://www.thaitambon.com/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.dla.go.th/
Copyrigcht © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ