^Back To Top

logo


นายวรวิทย์  บุญรักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลตองปิด

(ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ อบต.ของเรา

334889
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
213
237
1189
331656
6031
8304
334889

Your IP: 34.239.170.169
Server Time: 2021-06-23 20:56:18

1.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

2.

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 

3.

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

4.

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

5.

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-อบต.ตองปิด

 

6.

การรับชำระภาษีป้าย

 

7.

การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

8.

การจดทะเบียนพาณิชย์

 

9.

คู่มือสำหรับประชาชนการกำจัดขยะมูลฝอย(พ.ศ.2553)

 

10.

คู่มือสำหรับประชาชนการขอซ่อมแซมไฟฟ้า

 

11.

คู่มือสำหรับประชาชนการขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

12.

คู่มือสำหรับประชาชนการขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

13.

คู่มือสำหรับประชาชนการรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14.

คู่มือสำหรับประชาชนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

http://www.thaitambon.com/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.dla.go.th/
Copyrigcht © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ